Vårda och göra om

Vårda lägenhetenSom hyresgäst har du ett ansvar för att vårda din lägenhet. När det gäller den regelbundna skötseln finns ett antal punkter att tänka på. Är du osäker på hur du ska göra eller får problem med något, kontakta Herbo.

Hushållsmaskiner — en effektiv hemhjälp

Hushållsmaskiner underlättar det vardagliga arbetet. Ibland hör vissa hushållsmaskiner till standardutrustningen i lägenheten, andra kan du installera själv.

Hushållsmaskiner i badrum och köktvättmaskin i lägenhet

Hushållsmaskiner underlättar det vardagliga arbetet. Ibland hör vissa hushållsmaskiner till standardutrustningen i lägenheten, andra kan du installera själv.

Kom alltid ihåg att alla installationer måste göras på ett fackmannamässigt sätt. Om det uppstår en skada — t ex en vattenskada — på grund av att en maskin är felaktigt installerad kan du bli ersättningsskyldig. Alla elinstallationer måste göras av en behörig elektriker.
Nedan följer ett antal punkter som du bör tänka på när du installerar hushållsmaskiner i ditt hem.

Installation av tvättmaskin

I nyare lägenheter är det ofta förberett i badrummet för tvättmaskin när det gäller el, vatten och avlopp. Saknas sådana anslutningar måste du kontakta ditt bostadsföretag innan du installerar tvättmaskinen. Elanslutningen måste vara fast eller ha jordfelsbrytare. Elinstallationen måste utföras av behörig elektriker.

Att tänka på:

 • Maskinen ska alltid anslutas till kallvattenledningen.
 • Avloppsvattnet får inte tömmas i badkar, handfat eller toalett — det kan skada emaljen.
 • Avloppsslangen ska alltid föras upp över tvättmaskinens vattennivå. Annars kan vattnet rinna ur maskinen när den är igång.
 • Tänk på att alltid stänga av vattnet till tvättmaskinen när den inte används.

Installation av torkskåp eller torktumlare

Kontakta alltid Herrljungabostäder innan du installerar torkskåp eller torktumlare, eftersom installationen är beroende av vilket ventilationssystem som finns i huset.

Installation av diskmaskin

I många lägenheter är det förberett för anslutning av diskmaskin. Saknas sådana anslutningar ska du kontakta bostadsföretaget innan installation sker.
Att tänka på:

 • Se till att diskmaskinen står på ett vattentätt underlag.
 • Diskmaskinen måste alltid anslutas till ett jordat eluttag.
 • Tänk på att avloppsslangen måste föras upp i nivå med diskbänken innan den ansluts till avloppet. Annars kan vattnet rinna ur maskinen när den är igång.
 • Stäng av vattenkranen till diskmaskinen när maskinen inte är igång.
 • Var uppmärksam på vattenläckage.

Är du osäker på hur du installerar din diskmaskin kontakta Herrljungabostäder, så kan du få hjälp.

Sätt färg på tillvaron genom att måla och tapetseraMåla i lägenhet

Du får måla och tapetsera din lägenhet

Arbetet måste dock göras på ett fackmannamässigt sätt, och förändringen får inte vara för extrem. Då kan du bli skyldig att betala kostnaden för att återställa bostaden när du flyttar. Kontakta Herbo för att få okej innan du börjar renovera din lägenhet.
Att måla och tapetsera är ett ganska enkelt jobb för den händige. Men som allt hantverksarbete, så kräver det noggrannhet och tålamod. Var noga med förarbetet — det har du igen i slutresultatet.

När det gäller spegelväggar bör du vara speciellt varsam, eftersom dessa ofta orsakar många små hål i en vägg. Ibland kan detta leda till att rummet behöver tapetseras om, vilket den utflyttande hyresgästen får bekosta.

Lite längre ner beskrivs hur du kan gå tillväga när du målar, spacklar och tapetserar i din lägenhet. Lycka till!

Tips och idéer

På dessa sidor kan du få tips och råd på hur du ska gå till väga samt de bjuder också på en hel del inspiration.

Alcro – www.alcro.se


Beckers – www.beckers.se

Flugger – 
www.flugger.se


Nordsjö – www.nordsjo.se

Måla fönster, dörrar och andra snickerier

Det här behöver du:

 • färg
 • grundfärg
 • snickerispackel
 • målarsoda
 • svamp
 • skrapa,
 • stålspackel
 • slipkloss
 • sandpapper
 • penslar
 • skumplastroller eller planstrykare
 • täckpapp för golvet
Det här bör du tänka på:
 • Täck golvet med skyddspapper.
 • Skydda andra ytor som inte ska målas.

Så här gör du:

 • Skruva bort eventuella beslag.
 • Tvätta med målarsoda. Skölj noga med vatten.
 • Spackla eventuella sprickor och hål.
 • Slipa spacklingarna.
 • Slipa alla blanka ytor matta så fäster den nya färgen bättre, och damma sedan av.
 • Måla med grundfärg, slipa lätt mellan strykningarna. Färgen måste torka väl mellan strykningarna.
 • Rolla större ytor med skumplastroller eller använd planstrykare, samt eftersläta med bred pensel eller planstrykare.
 • Måla karm och foder med flat lackpensel.

färg i avloppet i lägenhetHäll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg indränkta i färg till kommunens miljöstation.

Måla innertak

Det här behöver du

 • takfärg
 • väggspackel
 • stålspackel
 • sandpapper
 • slipkloss
 • pensel
 • roller med förlängningsskaft
 • målartejp
 • målarsoda
 • svamp
 • täckpapp till golvet

Det här bör du tänka på

 • Täck golvet med skyddspapper.
 • Skydda intilliggande ytor med maskeringstejp – Ta bort tejpen innan färgen har torkat.
 • Om du inte känner till underlaget börja med att provtvätta en liten bit av taket. Om vattnet löser upp den tidigare färgen är det troligen en limfärg. Den är inte övermålningsbar utan måste tvättas bort helt innan man målar taket på nytt. Om den tidigare färgen i stället smetar av sig på en torr trasa är det troligen en kalkfärg. Den ska inte tvättas, borsta istället ytan och damma av noga. I annat fall tvätta taket med målartvätt för att avlägsna smuts och fett. Använd skyddshandskar. Skölj noga med vatten.

Så här gör du

 • Borsta eller tvätta taket beroende på vilken typ av färg som tidigare använts (se ovan).
 • Ta bort färgflagor och lösa skikt.
 • Spackla igen sprickor och hål. Slipa med sandpapper när spacklet har torkat.
 • Måla hela taket utan avbrott för att undvika torrskarvar. Stora ytor målas med roller, hörn och kanter målas med pensel. För att undvika ett ojämnt resultat se alltid till att ha rikligt med färg i rollern. Måla alltid i riktning från fönstret och in i rummet. Måla två gånger på starkt sugande underlag.

Måla väggarMåla väggar i lägenhet

Det här behöver du

 • väggfärg matt eller halvmatt
 • väggspackel
 • borste
 • pensel
 • roller
 • målartejp
 • svamp
 • målarsoda
 • spardyna
 • täckpapp för golvet

Det här bör du tänka på

 • Täck golvet med skyddspapper.
 • Slå av strömmen innan täcklock tas bort från eluttag och strömbrytare.
 • Om väggen tidigare varit målad — tvätta den med målarsoda. Skölj noga.
 • Om väggen är klädd med papperstapet — limma lösa tapetbitar och slipa ner eventuella tapetskarvar.

Spackla över alla sprickor och ojämnheterspackla i lägenheten

Så här gör du

 • Spackla över alla eventuella sprickor och ojämnheter. Slipa spacklet så att ytan blir jämn.
 • Dammsug och rengör väggen.
 • Slå av strömmen och skruva bort täcklock från eluttag och strömbrytare.
 • Maskera med målartejp på ytor som inte ska målas. Ta bort maskeringstejpen innan färgen har torkat.
 • Måla med pensel runt kontakter och i hörn. Vid tak tar du hjälp av spardynan.
 • Rolla färgen på stora ytor med jämna tag.
 • Måla en andra gång om det behövs.

När du tapetserar

Välj rätt tapetTapetsera lägenheten

Papperstapet är den vanligaste tapeten. Du kan använda den i alla rum utom i våtutrymmen.
Vinyltapet är extra tålig och dessutom tvättbar, vilket gör den lämplig i kök, barnkammare, toalett och hall. Den är fettavstötande och mycket smutstålig.

Det här behöver du

 • tapetklister (om du inte har förklistrade tapeter)
 • pensel/roller
 • väggspackel
 • stålspackel
 • sandpapper
 • slipkloss
 • tumstock
 • tapetkniv,
 • tapetlinjal
 • tapetborste,
 • lod eller sax och snöre
 • tvättsvamp
 • täckpapp för golvet

Det här bör du tänka på

 • Kontrollera att tapetrullarna har samma trycknummer, vilket garanterar att alla tapeter har samma nyans.
 • Kontrollera om tapeterna ska sättas kant i kant och om de behöver mönsterpassas.
 • Täck golvet med skyddspapper.
 • Slå av strömmen innan du tar bort täcklock från eluttag och strömbrytare.
 • Börja uppsättningen vid ett fönster för att undvika skuggor vid skarvarna om du tapetserar
 • Byt rakblad i tapetkniven då och då — ett slött blad kan trasa sönder tapeten.
 • Håll normal rumstemperatur så att tapeten torkar.
 • En nyuppsatt tapet har ofta små blåsor och kan se fläckig ut. Dessa slätar normalt ut sig när tapeten har torkat.
 • Spara gärna några tapetbitar som blir över, de kan vara bra att ha om tapeten behöver lagas någon gång.
 • Följ alltid tapettillverkarens anvisningar.

Så här gör du

 • Ta bort lösa bitar av den gamla tapeten.
 • Spackla och slipa skarvar och ojämnheter.
 • Mät väggen och skär av tapetvåden med några centimeters marginal och pensla eller rolla på rikligt med lim.
 • Vik ihop våden och låt den dra till sig klistret i minst 10 minuter.
 • Sätt upp första våden rakt efter lodsnöret.
 • Fäst våden upptill, släta ut den från mitten och utåt, tryck fast den vid golvlist och tak.
 • Skär rent vid golv och tvätta bort eventuella limrester omedelbart.
 • Fortsätt med nästa våd omlott eller kant i kant. Tänk på mönsterpassning. Vid hörn ska våden gå in ca 1 cm på nästa vägg. Mät ut en ny lodrät linje på nästa vägg och sätt nästa våd med överlapp ända in i hörnet.
 • Skär hål för eventuella eluttag, strömbrytare, rör med mera.

Skadedjur — ovälkomna gäster i hem och utemiljö

En del djur väljer vi själva att ha i lägenheten, andra är mer objudna gäster. Skadedjur finns av olika slag

 • En del angriper mat och textil, t ex mjölbaggar, mott eller pälsängrar.
 • En del besvärar människor, t ex loppor och löss.
 • En del angriper virke, t ex husbock.

Om du får skadedjur i lägenheten, så har du ansvar för att åtgärda detta

Skadedjur trivs inte i rena och torra utrymmen. Därför är städning A och O, även i vinklar och vrår. Förvara dina livsmedel så torrt och kallt som möjligt.

Om du får skadedjur i ditt kök bör du göra följande

 • Kasta alla matvaror som varit angripna.
 • Töm skåpet och ta bort eventuellt hyllpapper.
 • Rengör lådor och hyllor noga, gärna med dammsugare.
 • Byt dammsugarpåse och kasta den gamla.

Om ovanstående inte hjälper ska du kontakta ditt bostadsbolag! Bostadsföretaget har ofta ett avtal med Anticimex eller något annat företag som arbetar med skadedjursbekämpning.
Även olika gnagare räknas som skadedjur. Mata därför inte fåglar från balkongen eller på uteplatsen, eftersom spilld mat kan locka till sig råttor och möss.

 

Skadedjur i lägenhet

Top