Rättigheter & Skyldigheter

Du ska alltid kunna känna dig trygg i ditt boende. Därför upprättas ett hyreskontrakt mellan dig och bostadsföretaget. Detta kontrakt reglerar vad som ingår i hyran, dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstiden när du ska flytta med mera.

Hyreskontraktet är en viktig handling

Hyreskontraktet reglerar vad som ingår i hyran, dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstiden när du ska flytta med mera.

Du som hyresgäst har rätt att kräva

 • Snabb och professionell service
 • Trygghet och kvalitet i boendet
 • God miljö inomhus och utomhus

I gengäld har Herrljungabostäder AB rätt att kräva att du

 • Betalar hyran i tid
 • Vårdar och sköter din lägenhet
 • Inte stör dina grannar
 • Omedelbart anmäler fel till bostadsföretaget

Hyreslagen reglerar de rättigheter och skyldigheter som gäller för både hyresgäst och hyresvärd.

Du måste betala hyran i tid

Det är viktigt att hyran betalas i förskott — ofta senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Du får ett inbetalningskort från oss i god tid. Om du inte betalar hyran i tid riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt. Det är viktigt att du genast kontaktar oss om du av någon anledning skulle bli efter med hyran.

Ibland kan hyran betalas via autogiro, alltså dras direkt från ditt bankkonto, eller via e-faktura. Kontakta oss för mer information.

Du måste anmäla fel och skador i lägenheten

Du är skyldig att kontakta bostadsföretaget snarast om det inträffar ett fel eller en skada i lägenheten, så att inte skadan förvärras. I annat fall kan du bli skadeståndsskyldig.

Vissa saker ansvarar du själv för, exempelvis att byta glödlampor eller göra rent golvbrunnen i badrummet. Vissa andra tjänster ingår vanligtvis i
hyran, exempelvis:

 • Reparation av spis, kylskåp eller frys
 • Rensning av stopp i avloppet
 • Tätning av fönster och dörrar
 • Reparation av övrig inredning och utrustning som tillhör lägenheten

Om det visar sig att felet orsakats av onormalt slitage eller skadegörelse, kan du dock själv få stå för reparationskostnaden.

Uppsägning

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt om du vill flytta. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till Herrljungabostäder AB. Din uppsägningstid framgår av hyreskontraktet.

Top