Styrelsen för Herrljungabostäder AB

Ordförande

Karin Carlsson

Ledamöter

Bert-Åke Johansson
Ragnar Emanuelsson
Kent Johansson
Christian Reimer