Alla hyressökande skall för att erhålla ett eget hyreskontrakt kunna uppvisa en god och långsiktig betalningsförmåga* med en varaktig försörjningsmöjlighet.

Detta krav bekräftas i första hand med en fast inkomst i proportion** till utgående hyra.

Som ett komplement skall ett borgensåtagande begäras då behov föreligger.

Policyn aktualiserad och fastställd 2017-11-09

* En god betalningsförmåga säkerställs genom;
en fast inkomst som t.ex lön,a-kassa,pension eller studielån.

**En inkomstnivå relaterad till en hyreskostnad som överensstämmer med Konsumentverkets normer;
Din ekonomiska situationen ska vara rimlig för att Du som söker ska ha ett skäligt belopp att leva på sedan hyran är betald. Det är Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga kostnader per månad” som utgör norm för vår bedömning.