Fixa fel själv

Vissa saker kan du själv fixa i din lägenhet

Här följer tips och råd på hur du kan fixa de vanligaste felen själv. Behöver du hjälpa registrera ditt ärende på ”Mina Sidor”.

Lås

Låsöppning – nycklar

Kontakta Securitas för låsöppning tel nr      010-470 53 00

Kostnaden debiteras dig personligen och du måste kunna legitimera dig för att få hjälp.

Förlorade nycklar

Jag har förlorat mina nycklar –  vad gör jag då?
 Hör av dig till oss. Vi hjälper dig att skaffa nya nycklar eller lås.
 Kostnaden för lås och nycklar  får du själv betala.

Ett tips! Glöm inte att anmäla ev. förlust av nyckel till polisen och ditt hemförsäkringsbolag.

Tröga lås

Smörj med symaskinsolja eller liknande.

Om strömmen försvinner

Om strömmen försvinner ska du först stänga av den elapparat du senast satte på. Sedan kontrollerar du säkringarna ( = propparna) i ditt säkringsskåp. Säkringarna skyddar elledningarna från överbelastning. Om det blir kortslutning eller om ledningen blir överbelastad går säkringarna sönder och strömmen bryts. Att en säkring är sönder syns genom att säkringens färgade ”öga” lossnar.

I säkringsskåpet kan du se om en säkring har gått sönder. Byt denna i så fall, men se till att du byter till en säkring med samma styrka ( = samma färg som på bottenplattan). I vissa lägenheter finns säkringsskåp utan utbytbara säkringar. Där finns i stället svarta vippknappar, så kallade automatsäkringar, som alltid ska stå i uppfällt läge

Lampor lyser inte

Taklampan lyser inte

Kontrollera att kontakten är rätt kopplad. Finns det tre hål, testa olika alternativ.

Lysrör som inte fungerar

Byt alltid både lysrör och glimtändare.

Avlopp

Rengör golvbrunnen

I badrummet finns en golvbrunn som bör rengöras med jämna mellanrum, för att undvika stopp i avloppet och dålig lukt.
Rengör golvbrunnen på följande sätt

  • Lyft av gallret som täcker golvbrunnen. Ibland sitter gallret fast med två skruvar som måste skruvas bort.
  • Ta bort hårrester och annat som fastnat i brunnen.  Om det behövs kan du försiktigt peta loss sådant som fastnat i avloppsröret med en rensspiral eller ståltråd.
  • Spola brunnen med handduschen och torka av.
  • Sätt fast gallret igen.

Rensa vattenlås i tvättställ

På avloppsröret under tvättstället finns ett vattenlås som hindrar dålig lukt från att komma upp från avloppet. Vattenlåset måste rensas ibland, vilket du enkelt kan göra själv:

  1.  Öppna vattenlåset. Ställ en hink under, så att inte vatten och smuts rinner ut på golvet.
  2. Peta loss eventuellt avfall som fastnat.
  3. Spola igenom med hett vatten. Stäng vattenlåset igen.

Om toaletten rinner

Om toaletten rinner kan du prova att dra i eller trycka på spolknappen ett par gånger. Om det fortsätter att rinna ska du anmäla felet till ditt oss, för att förhindra att många liter vatten rinner iväg i onödan.

Spola inte ned sanitära artiklar i toaletten såsom bindor, kattsand och dylikt

Kök

Frosta av kylskåp och frys

Frosta av kyl och frys regelbundet, om de inte är självavfrostande. Låt eventuell is tina av sig själv — använd inga vassa föremål. Samla upp smältvattnet i en balja.

Rengör spisen

Rengör regelbundet ugn och spisplattor. Städa också bakom spisen, den går att dra ut så att du kommer åt att dammsuga eller sopa. OBS! Drag ej i luckhandtaget för att dra fram spisen. Öppna luckan, lyft i spisen och drag ut.

Rengör köksfläkten

Rengör fettfiltret i fläkten minst en gång i månaden genom att diska det i ljummet vatten och milt diskmedel. Har du kolfilterfläkt bör du byta kolfilter ungefär en gång per år. Öppna inte köksfönstret för att vädra ut matos när du lagar mat. Då fungerar inte fläkten som den ska, utan matoset sprids i lägenheten i stället. Öppna hellre ett fönster i ett annat rum, så hjälper du ventilationen att fungera bättre.

Ventiler

Det är viktigt att ventilerna inte är igentäppta. Kontrollera ventilationen genom att hålla en bit tunt papper, exempelvis toalettpapper, över frånluftsventilen. Om pappret sitter kvar med hjälp av utsuget fungerar ventilationen bra. Frånluftsventiler hittar du vid taket i kök och badrum.

Ventilerna måste tvättas emellanåt — gärna två gånger om året. Använd ljummet vatten och milt rengöringsmedel.

Tilluftsventilerna är fast inställda och får inte ändras. Då kommer ventilationssystemet i obalans. Tilluftsventiler är placerade vid taket eller bakom elementen.

Du kan lossa ventilerna på två sätt:

  • genom att vrida dem motsols och dra ut dem
  • genom att dra dem rakt ut

Gamla ventiler kan vara svåra att lossa. Försök då i stället att peta fram dammet med en ståltråd. Sedan kan du dammsuga och torka ventilen så gott det går

Vill du ha ett boende i Herrljunga?