Utflyttning

Lycka till med din flytt!

När du ska flytta är det en del att hålla reda på, både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg.

Innan du flyttar ut

Säg upp lägenheten skriftligt

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till Herbo. Om du exempelvis säger upp lägenheten den 15 april börjar uppsägningstiden att gälla från den 1 maj. Uppsägningstiden är tre månader. Din uppsägningstid framgår av hyreskontraktet. Tänk på att du också måste säga upp eventuell garageplats eller parkeringsplats.

Visning av din lägenhet

Du måste vara beredd på att visa den lägenhet du ska flytta från för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.

Anmäl ändrad adress i god tid

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan innan flytt, eller absolut senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.

Flytta el och telefon

När du flyttar måste du dels teckna ett elabonnemang på den nya adressen, dels avsluta ditt gamla abonnemang på den befintliga adressen. Kontakta din elleverantör för mer information. Du måste också anmäla flyttning av ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang. Kontakta ditt telefonbolag
 och din internetleverantör för mer information.

Flyttdags

Lämna tillbaka samtliga nycklar

Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar — även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar till motorvärmare, förråd eller tvättstuga.

Om inte samtliga nycklar lämnas in kan du bli skyldig att betala vad det kostar för Herbo att byta lås. Nycklarna lämnas senast kl. 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut.

Besiktning av lägenheten

I anslutning till flytten görs en lägenhetsbesiktning, och det är bra om du kan vara med när den görs.

Före besiktningen måste du tänka på följande:

  • All utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag osv) måste finnas i lägenheten vid besiktningen.
  • Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning måste du lämna dem i lägenheten till nästa hyresgäst.
  • Parkettgolv och golv i våtutrymmen (badrum, kök, toalett) får inte vara dolda av heltäckande mattor.
  • Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig

Vill du ha ett boende i Herrljunga?