Registrering av köplats på vår hemsida

  • För att få en lägenhet måste du registrera Dej i vår bostadskö på vår hemsida.
  • När du anmält dig till vår kö får du via en pinkod tillgång till ”mina sidor”.
  • Du måste vara 18 år för att stå i kö
  • Din registrering är personlig och kan inte överlåtas. Du kan endast söka lägenhet för eget bruk
  • Observera att du inte kan påverka rangordningen genom att ringa till oss.
  • Medsökande, är makar, sambo samt partner, som avser att bo tillsammans med den sökande. Hyresavtal tecknas med båda sökande och den gemensamma inkomsten läggs till grund för godkännande.
  • Intressenter som lämnat uppenbart oriktiga uppgifter i sin intresseanmälan stryks.
  • I de fall sökande blir spärrade pga Herbo’s krav på betalningsförmåga står sökande kvar i bostadskön.  Om de ekonomiska förutsättningar förändras bör sökande kontakta Herbo för en eventuell hävning av spärr.
  • Kom ihåg att du måste förlänga din intresseanmälan 1 gång i halvåret annars blir du avregistrerad. Så här går du tillväga. Gå in på mina sidor klicka på lägenhet under intresseanmälningar. Om inget skall ändras i din anmälan klickar du endast på spara då är uppdateringen klar.

Du bevakar själv lediga lägenheter

Vår webbuthyrning bygger på att kunden själv är aktiv och anmäler intresse för någon lägenhet som finns publicerad på webben. Våra lediga lägenheter publiceras på vår hemsida.
När du tackat ja till en lägenhet blir du automatiskt avregistrerad ur bostadskön.

Erbjudanden

Anmält intresse och erhållet erbjudanden

När Du får ett erbjudande så har Du har möjlighet att tacka nej två gånger. Om Du tackar nej tre gånger får Du därefter inget nytt erbjudande under kommande sex månader.

Innan Du tackar ja till ett erbjudande om ny lägenhet

Lägenheten erbjuds i befintligt skick, därför är det viktigt att du tittar på den innan du svarar. Lägenheten kommer att genomgå en besiktning innan ny hyresgäst tillträder och eventuella åtgärder kommer att utföras efter inflyttning.

Efter kontroll att uppställda hyresvillkor är uppfyllda skrivs kontrakt med den sökanden.

Först efter 1 år från det att du tackat ja och tecknat kontrakt på en lägenhet hos oss kan du söka annan lägenhet hos Herbo.

Byte av likvärdiga lägenheter nekas.

Antalet boende i våra lägenheter skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och
förhindra osunda boendeförhållanden. Därför har vi följande riktlinjer för hur många personer
som maximalt bör bo i en och samma lägenhet
1 rum o kök max två personer
2 rum o kök max fyra personer
3 rum o kök max sex personer
4 rum o kök max åtta personer

Stor vikt läggs vid sammansättningen av hyresgäster i en trappuppgång och/eller fastighet som kan förväntas främja boendetrivseln.

Vi förbehåller oss rätten att göra avsteg från köreglerna oberoende av köpoäng om särskilda skäl föreligger.

Personer som önskar flytta till kommunen och samtidigt erhållit en anställning i företag beläget i Herrljunga kommun premieras i kösystemet.