Källsortering

Sopsortering – inget konstigt, men väldigt bra!

Visste du att alla de pappersförpackningar som återvinns i Sverige motsvarar ungefär en miljon träd? Och att om alla kapsyler under ett år återvanns, så skulle räcka det till stål för 2 200 nya personbilar? En tvåbarnsfamilj producerar ungefär ett ton sopor om året, vilket innehåller lika mycket energi som 300 liter olja.

Varje dag kan du göra något för miljön. Alla kan göra något — och även de små bidragen gör stor skillnad!

Christer
VD Herrljungabostäder AB

Vad ska sorteras var?

Alla förpackningar ska vara så rena som möjligt vid sortering. Skölj alltid ur burkar, flaskor och förpackningar om det behövs. Ta bort kapsyler och lock, vilka vanligtvis läggs i behållaren för metall eller plast.

Restavfall

Hit räknas exempelvis:

 • blöjor
 • bindor
 • tamponger
 • dammsugarpåsar
 • diskborstar
 • porslin
 • plastleksaker
 • fönsterkuvert
 • snus
 • fimpar

Matavfall

Matrester, råa och tillagade t. ex:

 • kött
 • fisk
 • frukt
 • grönsaker
 • pasta
 • ris
 • ägg
 • äggskal
 • bröd
 • kaffesump
 • kaffefilter
 • te & tepåsar
 • hushållspapper
 • snittblommor

Matavfallet läggs i bruna avfallspåsar som finns att hämta i miljöhusen för er som bor i flerfamiljshus. Om du inte har något miljöhus på ditt bostadsområde får du buntar med påsar hemlevererade en gång om året. Räcker inte det klämmer du bara fast en tom påse under locket på ditt matavfallskärl dagen innan tömning så lägger renhållningsentreprenören av en bunt med påsar till dig.

Returpapper

Här lägger du:

 • dagstidningar
 • tidskrifter
 • kataloger
 • reklamblad
 • skrivpapper

Hit räknas dock inte t ex papperskassar, de sorteras som kartong.

Metallförpackningar

Hit räknas bl a:

 • konservburkar
 • aluminiumfolie och aluminiumformar
 • metalltuber (t ex kaviar)
 • metallkapsyler
 • metallock
 • rör för vitaminer och huvudvärkstabletter

Kartongförpackningar

Här lägger du bl a:

 • tomma mjölk- och juiceförpackningar
 • äggkartonger
 • papperspåsar
 • papperskassar
 • wellpapp

På vissa ställen sorteras wellpapp för sig.

Plastförpackningar

Hit räknas bl a:

 • plastfilm
 • plastpåsar
 • plastkassar och förpackningar av cellplast
 • schampoflaskor
 • disk- och tvättmedelsflaskor
 • margarinaskar
 • kesoburkar
 • glasslådor
 • plastlock
 • utländska PET-flaskor som inte kan pantas

Glas

Lämna alla flaskor med pant till affären. Övrigt färgat och ofärgat glas sorteras var för sig.

Gamla mediciner

Ska lämnas tillbaka till apoteket

Sorteras på kommunens Återvinningscentraler

Alla enskilda hushåll, både de som bor i villa och de som bor i lägenhet ansvarar själva för att lämna sitt stora hushållsavfall på återvinningsstationen.

Miljöfarligt avfall

Hit räknas t ex lim, färgrester, hushållskemikalier. Detta kan du inte lämna i ditt miljöhus. Det skall du lämna på kommunens återvinningscentral. Släng aldrig miljöfarligt avfall i slasken eller bland hushållsavfallet! Även batterier kan innehålla miljöfarliga ämnen. Lämna därför alla dina batterier i en batteriholk eller på kommunens återvinningscentral.

Grovsopor

Möbler, däck, bilbatterier, lysrör, lampor och hemelektronik mm får man själv ta till återvinningscentralen.

Herrljunga kommuns återvinningscentral – här hittar du öppettiderna!

Vill du ha ett boende i Herrljunga?