Vårda och göra om

Ansvar och möjligheter

Som hyresgäst har du ett ansvar för att vårda din lägenhet. När det gäller den regelbundna skötseln finns ett antal punkter att tänka på. Är du osäker på hur du ska göra eller får problem med något, kontakta Herbo.

Hushållsmaskiner

Tvättmaskin

I nyare lägenheter är det ofta förberett i badrummet för tvättmaskin när det gäller el, vatten och avlopp. Saknas sådana anslutningar måste du kontakta Herbo innan du installerar tvättmaskinen. Elanslutningen måste vara fast eller ha jordfelsbrytare. Elinstallationen måste utföras av behörig elektriker.

Att tänka på

  • Maskinen ska alltid anslutas till kallvattenledningen.
  • Avloppsvattnet får inte tömmas i badkar, handfat eller toalett — det kan skada emaljen.
  • Avloppsslangen ska alltid föras upp över tvättmaskinens vattennivå. Annars kan vattnet rinna ur maskinen när den är igång.
  • Tänk på att alltid stänga av vattnet till tvättmaskinen när den inte används.

Torkskåp eller torktumlare

Kontakta alltid Herbo innan du installerar torkskåp eller torktumlare, eftersom installationen är beroende av vilket ventilationssystem som finns i huset.

Diskmaskin

I många lägenheter är det förberett för anslutning av diskmaskin. Saknas sådana anslutningar ska du kontakta Herbo innan installation sker. Elanslutningen måste vara fast eller ha jordfelsbrytare. Elinstallationen måste utföras av behörig elektriker.

Att tänka på

  • Se till att diskmaskinen står på ett vattentätt underlag.
  • Diskmaskinen måste alltid anslutas till ett jordat eluttag.
  • Tänk på att avloppsslangen måste föras upp i nivå med diskbänken innan den ansluts till avloppet. Annars kan vattnet rinna ur maskinen när den är igång.
  • Stäng av vattenkranen till diskmaskinen när maskinen inte är igång.
  • Var uppmärksam på vattenläckage.

Är du osäker på hur du installerar din diskmaskin kontakta Herbo, så kan du få råd och hjälp.

Måla och tapetsera

Du får måla och tapetsera om i din lägenhet!

Arbetet måste dock göras på ett fackmannamässigt sätt, och förändringen får inte vara för extrem. Då kan du bli skyldig att betala kostnaden för att återställa bostaden när du flyttar. Kontakta Herbo för att få okej innan du börjar renovera din lägenhet.
Att måla och tapetsera är ett ganska enkelt jobb för den händige. Men som allt hantverksarbete, så kräver det noggrannhet och tålamod. Var noga med förarbetet — det har du igen i slutresultatet.

Vill du ha ett boende i Herrljunga?