Inflyttning

Det är mycket att tänka på när du är nyinflyttad. Vad som finns var, vem du ska ringa när något händer, vem som har hand om vad. Här följer information om sådant som kan vara bra att tänka på när du flyttar in.

Flytta el och telefon

När du flyttar måste du dels teckna ett elabonnemang på den nya adressen, dels avsluta ditt gamla abonnemang på den förra adressen. Kontakta din elleverantör för mer information.
Du måste också anmäla flyttning av ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang. Kontakta ditt telefonbolag och din internetleverantör för mer information. Mer information om TV och bredband i våra fastigheter.

Betala hyran i tid

Det är viktigt att hyran betalas i tid, annars riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt. Hos vissa bostadsföretag går det att betala hyran via autogiro eller e-faktura, vilket innebär att den dras direkt från ditt bankkonto. Kontakta bostadsföretaget för mer information.

Ta reda på service- och journummer

servicebehov i lägenheten

Varje bostadsföretag har sina egna rutiner för felanmälan — vem man ringer, vilka tider som gäller, vad man gör om något händer på kvällar och helger. Ta reda på vilka rutiner som gäller i ditt bostadsföretag. Sätt gärna upp en lista med viktiga telefonnummer i anslutning till telefonen, så att du har nära till informationen när den behövs.

Kontrollera att lägenheten är hel och ren

Du har rätt att kräva att lägenheten är i bra skick och ordentligt städad när du flyttar in. Lägenheten besiktigas alltid innan en ny hyresgäst flyttar in, men det kan ändå finnas brister som inte har upptäckts.
Är du missnöjd med något är det viktigt att du omedelbart hör av dig till bostadsföretaget, så att problemen kan besiktigas och åtgärdas. Du kan exempelvis inte få ersättning för att den förra hyresgästen städat dåligt, om du själv har städat lägenheten efter att du flyttade in. Läs mer under länkarna till höger

Anmäl ändrad adress i god tid

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du hittar ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt .

Se över din hemförsäkring

En hemförsäkring är ett bra skydd för dig och ditt hem. Därför bör du teckna en sådan, om du inte redan har en. En flytt är dessutom ett bra tillfälle att kolla upp vad försäkringen täcker. Kanske du flyttar från en mindre till en större lägenhet? Då ökar förmodligen mängden och värdet på dina ägodelar. Kontakta gärna ditt försäkringsbolag och gå igenom ditt försäkringsskydd. Vissa bostadsföretag erbjuder också sina hyresgäster förmånliga avtal med försäkringsbolag.

Kontrollera brandsäkerheten

Det är alltid bråttom när det börjar brinna. Kontrollera därför utrymningsvägar och annat brandskydd i förväg, helst redan när du flyttar in. En brandvarnare är en billig livförsäkring för dig och din familj. Om det inte finns brandvarnare i lägenheten, bör du skaffa en sådan. Ibland ansvarar bostadsföretaget för att brandvarnare finns i varje lägenhet. Kontakta bostadsföretaget så att du vet vad som gäller.

Kontrollera dina nycklarParkering till lägenheten i Herrljunga

Vid inflyttningen får du ett antal originalnycklar — till lägenhet, port och tvättstuga osv. Dessa är alltid stämplade med ett speciellt nummer. Kontrollera att du har fått rätt nycklar och att antalet stämmer. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna.

Meddela i god tid om du är intresserad av garageplats eller parkeringsplats

I många områden finns möjlighet att hyra garageplats eller parkering med eller utan motorvärmare för bilen. Hör av dig till bostadsföretaget om du
är intresserad av det. Ibland är det väntetid för sådana platser, så hör av dig i god tid.

Top