Integritetspolicy

Nu stärks skyddet av dina personuppgifter.

Som hyresgäst hos HERBO är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar vi och resten av EU följa den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter. GDPR gäller alla företag och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Förordningen ersätter den svenska PUL.

Hur hanterar vi uppgifterna?
Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt GDPR. Det innebär bland annat att vi ser till att;
• ha ett tydligt syfte
• ha en rättslig grund
• skydda uppgifterna
Om vi lämnar dina uppgifter vidare till en samarbetspartner skriver vi alltid ett avtal med dem som garanterar att uppgifterna inte sprids vidare.

Vilka uppgifter behandlas?
För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt hyresavtal och leverera de olika tjänster som hyresgästen vill använda, måste vi hantera personuppgifter om dig som är eller vill bli hyresgäst. Det kan vara namn, personnummer, adress, kreditupplysning, lägenhetsnummer, anläggnings id, förbrukningsstatistik, telefonnummer, e-postadress m.m. Dessa lagras hos oss på olika datamedia och överlämnas i vissa fall till andra aktörer som samverkar med oss för att du slutligen ska kunna nyttja de tjänster som du har från oss och för att vi ska kunna hantera den ekonomiska delen av vår affärsrelation. För att kunna ta emot, registrera och sedan behandla personuppgifter, så måste det föreligga en rättslig grund för behandlingen. Enkelt uttryckt kan vi sammanfatta det till att de uppgifter som behövs för att uppfylla hyresavtalet måste registreras och behandlas.

Var kommer uppgifterna från?
Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som sökande eller ingår avtal med oss och utgör en förutsättning för att kunna ingå avtal.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. En sådan begäran från den registrerade ska vara skriftlig och innehålla uppgift om fullständigt namn och personnummer, samt vara egenhändigt undertecknad. Begäran om registerutdrag, information eller rättning skickas till: Herbo, Torget 2 D, 524 30 Herrljunga. Om uppgifterna är inaktuella, då t.ex. kundförhållandet upphört, kan du begära att få dem raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Det kan också finnas andra legitima skäl till varför uppgifter måste sparas, till exempel då det finns obetalda skulder.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Har du frågor?
Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss, vilket du gör enklast genom vår kundservice på telefon 0513-222 60 eller e-post info@herbo.se