Vår uthyrningspolicy

Hej! Här kan du läsa om vår uthyrningspolicy. Kortfattat handlar det om att du som boende alltid ska ha råd att leva ett fullgott liv efter att hyran är betald.

 

”Alla hyressökande skall för att erhålla ett eget hyreskontrakt kunna uppvisa en god och långsiktig betalningsförmåga* med en varaktig försörjningsmöjlighet. Detta krav bekräftas i första hand med en fast inkomst i proportion** till utgående hyra. Som ett komplement skall ett borgensåtagande begäras då behov föreligger.”

* En god betalningsförmåga säkerställs genom en fast inkomst, som t.ex. lön, a-kassa, pension, socialbidrag, aktivitetsersättning eller studielån.

** En inkomstnivå relaterad till en hyreskostnad som överensstämmer med Konsumentverkets normer. Din ekonomiska situation ska därför vara rimlig för att du som söker ska ha ett skäligt belopp att leva på efter att hyran är betald. Det är Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga kostnader per månad” som utgör norm för vår bedömning.

Vill du ha ett boende i Herrljunga?