Vi berättar om vårt kösystem för våra lägenheter på den här sidan.