Uppsägningstiden är 3 hela kalendermånader. Om du t.ex. säger upp dig den 15 april, är maj, juni, juli dina uppsägningsmånader. Vid dödsfall är uppsägningstiden 1 hel kalendermånad.