Den skall betalas senast sista vardagen i kalendermånaden före aktuell hyresmånad. Ex: juli hyran betalas alltså senast den 30 juni om det är en vardag.