Herbo avgör om det är möjligt för dig att montera en parabolantenn. Den måste monteras på ett sådant sätt att den inte skadar fastigheten eller kan falla ner och vålla skada på person eller egendom.